3D modeller

Til bruk i arkitekttegninger og illustrasjoner

Inneholder modeller for kannelerte søyler, glatte søyler og tilbehør.
IFC2x3, IFC4, SLDPRT, STEP, STL og OBJ er inkluderte formater

LAST NED alle modeller