Montering

Montering av Kloppen søyler er enkelt slik at du kan gjøre det selv, eventuelt kan du få din lokale snekker til å gjøre jobben.

Vi kan også tilpasse søylen for å gjøre jobben så enkel som mulig for deg.

1

Mål nøyaktig lengde

Mål til riktig lengde på hver stav rundt søylen før den kappes med en god og fintagget snekkersag.

Vær nøye med målene før du kapper søylen. En for kort søyle er ikke mulig å skjøte på igjen.

2

Monter fuktsperre

Etter tilkapping settes fuktsperren på.

Fuktsperren skal være mellom søyle og betongsokkel, og er med å forhindre at vann trekker opp i søyla.

Pass på at spaltet åpning på fuktsperren peker ned mot sokkel.

3

Betongsokkel

Sett deretter søylen på sokkel. Ved montering av hel betongsokkel er det viktig at den kun skyves på plass. Dersom man banker på den, skapes det sprekkdannelse i overflaten på sokkelen. Dette kan over tid føre til at sokkelen smuldrer opp.

Til delt betongsokkel kan fugelim benyttes. Pass på å bruke grått fugelim for å unngå at skjøten synes mer enn nødvendig.

Delte betongsokler leveres med isopor i midten. Denne fjernes etter behov ved montering.

4

Fest topputstyret

Der det ikke blir nok tyngde på søyla, er det lurt å feste topputstyr til himling med noen skruer.

Bor små hull før skruer benyttes.

5

Delt for montering rundt

Har du bestilt delt søyle, kommer denne sammenskrudd med to små huntonit-biter.

Ved bruk av delte søyler er det viktig at alle komponenter limes godt sammen.

Til søyle brukes fuktbestandig monteringslim.

Bruk vinterlim ved temperaturer under + 12 – 14 grader.

For å presse søylen sammen kan man bruke jekkestrammer eller rett og slett surre plaststrekkfilm stramt rundt søylen.

Ved bruk av jekkestrammer bør du bruke et underlag for å unngå merker. Ikke stram til for hardt.

6

Metallplate

Skal søylen plasseres under en veranda med spaltet gulv eller et annet sted der vann kan renne ned på topputstyr eller ned i søyla, har vi en metallplate som kan benyttes.

7

Delt topputstyr

Sammen med den delte toppen følger det med to MDF- biter. Press disse inn i det utfreste sporet på toppen og bruk godt med lim mellom delene.

8

Behandling

Puss lett over søylen og ekstra godt der du eventuelt har sparklet over hull før behandling. Puss også mellom strøkene hvis du ønsker en glatt og fin overflate.

Hvis du ikke har behandlet søylen før montering, er det vik­tig å behandle den med oljemaling eller beis umiddelbart for å unngå sprekkdannelser.

Har du kjøpt ferdig grunnede søyler fra oss, kan du vente opp til to år før du maler over. Fargen vi bruker er S0502Y (bomull). Dette er den nye standard hvitfargen som brukes på vinduer, lister osv.